Roadmap voor business analisten

Er bestaat een aantal internationaal erkende opleidingstrajecten voor business en informatieanalisten. Ten eerste is er de International Requirements Engineering Board (IREB[1]) met een opleidingsprogramma op het gebied van requirements engineering (een deelgebied van business analyse). Daarnaast zijn er twee internationale scholen in het vakgebied business analyse: de IIBATM (International Institute of Business Analysis) en de BCS (British Computer Society).

Voor iedere school staat hieronder het opleidingstraject beschreven.

IREB

IREB biedt drie niveaus voor ontwikkeling aan.

 • Foundation level: op het instapniveau is er het Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level. Dit is een 75-minuten durend Nederlandstalig examen waarin je 45 multiplechoicevragen moet beantwoorden. Om te slagen dien je een score te behalen van 70%.
 • Advanced level: op dit niveau kun je kiezen uit drie deelgebieden:
  • Requirements Modelling advanced
  • Elicitation & Consolidation advanced
  • Requirements Management advanced
De examens op advanced niveau zijn multiplechoice-examens in het Duits of Engels. Daarnaast wordt om een written assignment gevraagd (binnen één jaar na het examen). Dit is een beschrijving van een project waarmee je aantoont dat je voldoende kennis hebt van en praktijkervaring hebt met het onderwerp.

 • Expert level: Als je nog verder wilt doorgroeien, is er het expert level. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  • Je hebt ten minste drie CPRE Advanced Level certificaten.
  • Je hebt ten minste drie jaar voltijd ervaring als requirements engineer in verschillende rollen en projecten.
  • Je bent actief als trainer of coach op het gebied van requirements engineering.
Voldoe je aan deze voorwaarden, dan wordt een mondelinge test afgenomen die uit de volgende onderdelen bestaat:

 • een casus met vragen: 30 minuten (voorbereidingstijd is twee uur);
 • vragen over requirements engineering in jouw projecten (30 minuten);
 • algemene vragen over requirements engineering (30 minuten).
Daarnaast biedt de IREB trainingen op het gebied van requirements en agile: RE@Agile Primer en RE@Agile Advanced. Meer informatie over IREB vind je op www.ireb.org.

BCS

Ook het BCS heeft verschillende niveaus waarop je je als business analist kunt bekwamen. Je kunt een certificaat behalen voor een module uit de hierna volgende tabel. Als je meer wilt dan dat, kun je ook gaan voor het International Diploma in Business Analysis. Dit behaal je door certificaten te behalen voor twee kernmodules plus één Knowledge-based specialisme én een Practitioner specialisme.

Kernmodules Knowledge-based specialisme Practitioner specialisme
Business Analysis Practice Commercial Awareness/  Organisational Context Modelling Business Processes
Foundation Certificate in Business Analysis Systems Modelling Techniques
Requirements  Engineering Foundation Certificate in IS Project Management Benefits Management &  Business Acceptance
Foundation Certificate in Business Change Systems Development Essentials
Nadat je de vier modules hebt behaald, heb je voldoende kennis en inzicht verworven om ook het mondelinge examen af te leggen. Slaag je ook hiervoor, dan heb je het International Diploma in Business Analysis op zak! Met ingang van 2019 kun je voor vrijwel alle hiervoor genoemde examens online afleggen bij EXIN. Heb je je CPRE Foundation certificaat van IREB al behaald, dan krijg je vrijstelling voor requirements engineering van BCS. Andersom geldt dit ook.

Naast de hiervoor genoemde certificaten kun je nog talloze andere certificaten behalen bij BCS. Meer informatie vind je op https://www2.bcs.org/certifications/ba/.

IIBA

Het IIBA maakt onderscheid in drie levels van bekwaamheid op het vlak van business analyse.

Level Eisen
Entry Certificate in Business Analysis (ECBA) Minimaal 21 uur moet zijn besteed aan professionele ontwikkeling in de afgelopen vier jaar. Behalen van de online ECBA-toets.Tekenen van de ECBA-gedragscode.
Certificate of Capability in Business Analysis (CCBA) Minimaal 3750 uur werkervaring in business analyse in de afgelopen zeven jaar. Van de 3750 uur moet minimaal 900 uur worden ingevuld in twee van de zes BABOK® Guide Knowledge Areas, met een totaal van minimaal 1800 uur , óf 500 uur moet worden ingevuld in vier van de zes BABOK® Guide Knowledge Areas, met een totaal van minimaal 2000 uur. Aanleveren van referenties.Behalen van de online CCBA-toets. Tekenen van de CCBA-gedragscode.
Certified Business Analysis Professional (CBAP) Minimaal 7500 uur werkervaring in business analyse in de afgelopen tien jaar. Van de 7500 uur moet minimaal 900 uur ervaring zijn opgedaan in vier van de zes BABOK® Guide Knowledge Areas, met een totaal van minimaal 3.600 van de vereiste 7.500 uur. Minimaal 35 uur moet zijn besteed aan professionele ontwikkeling in de afgelopen vier jaar. Aanleveren van twee referenties. Behalen van de online CBAP-toets.
Meer informatie over IIBA vind je op www.iiba.org en www.iiba.nl.

Kies jouw opleidingstraject

Olympic biedt opleidingstrajecten aan voor de drie genoemde scholen (zie onderstaande figuur). Sommige cursisten starten met de IREB Foundation en willen groeien als requirements engineer. Zij volgen de middelste route uit de figuur.

Andere cursisten willen zich breder certificeren en kiezen het opleidingstraject van de BCS. Soms hebben ze reeds een IREB Foundation op zak die als vrijstelling meetelt voor het behalen van International diploma in business analysis. Ze kiezen de bovenste route.

De derde route is de IIBA-route. Dit is wereldwijd de meest gevolgde route voor business analisten. Hoewel er een flinke overlap bestaat met de BCS-route zijn er ook verschillen. Voor de BCS is namelijk geen praktijkervaring nodig, voor de IIBA-route wel[2] Een ander verschil is de houdbaarheidsdatum: de BCS-certificaten en diploma’s blijven geldig. Voor de CCBA- en CBAP-titel van het IIBA is iedere drie jaar een recertification nodig. Dit betekent dat je moet aantonen dat je praktijkerving hebt opgedaan, en je moet minimaal 60 CDUs (Continuing Development Units) scoren aan professionele ontwikkeling. Daarvoor kun je dan weer certificaten behalen uit de andere scholen. Opnieuw examen doen is niet nodig. Meer informatie hierover vind je op www.iiba.org/certification/recertification.

Medailles

Als je Olympic heet dan móét je wel wat met medailles doen, zo vinden wij. We delen bronzen medailles uit aan het einde van iedere foundation-training, zilveren medailles bij advanced-level trainingen en gouden medailles bij het behalen van het expert-level.

Zoals iedere atleet voortdurend werkt aan z’n techniek en conditie, zo zou eigenlijk iedere professional zich voortdurend moeten verbeteren in zijn of haar vak. Trainen staat daarbij centraal, zowel voor sporters als voor business analyse-professionals. En trainen wordt beloond: je zult merken dat je je vak steeds leuker gaat vinden en dat je beter gaat presteren.

Neem hier contact met ons op voor een GRATIS opleidingsadvies. We helpen je graag met het uitzoeken van een training die jou ECHT vooruit helpt!

Download hieronder de Roadmap in PDF-format:


[1] De International Requirements Engineering Board (IREB) is een non-profitorganisatie en de leverancier van het CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) certificeringsschema. IREB werd opgericht in 2006 en sindsdien zijn er meer dan 35.000 professionals in 71 landen geslaagd voor het CPRE Foundation Level examen.

[2] Met uitzondering van de ECBA; voor deze eerste stap is geen praktijkervaring nodig.