BUSINESS ANALYSE – het boek

Het praktijkhandboek voor analisten, Product Owners, business managers en agile ontwikkelaars

In dit boek geeft Gert Zweedijk een overzicht van de volle breedte van het vakgebied en laat zien hoeveel tools en mogelijkheden een business analist tot zijn beschikking heeft. Daarmee is dit boek een inspirerend naslagwerk en de ultieme toolkit voor analisten, Product Owners, business managers, agile ontwikkelaars en testers.

Paperback met kleurenpagina’s, 348 pagina’s

Ook verkrijgbaar als e-book.

Lees hier alvast de eerste pagina’s

Dit zeggen anderen over Business Analyse

Business analyse is de praktijk om verandering te bewerkstelligen in een organisatie door de behoeften van stakeholders te definiëren en oplossingen voor te stellen die waarde opleveren voor hen.

Mag je stellen dat de kwaliteit van Agile projecten aan de bron in sterke mate wordt beïnvloed door het uitvoeren van goede business analyse? Gert Zweedijk, auteur van Business Analyse, dat in september 2019 verscheen, is daar duidelijk over. Hij schreef de ultieme toolkit voor iedereen die het vakgebied Business Analyse serieus neemt. In verschillende hoofdstukken gaat hij uitgebreid in op modelleren, notatie, usecase beschrijvingen en backlog refinement. En hij maakt het ook persoonlijk door met de zeven eigenschappen van effectieve business analisten of met ikigai, de lezer aan te sporen tot verdere professionele ontwikkeling.

Zweedijks toolkit is compleet, veelzijdig en onmisbaar. De analist zorgt ervoor dat het softwareproduct value oplevert, voor de business en voor stakeholders. Voor iedere fase in de ontwikkeling, of je nu in een meer traditionele context werkt of in een Agile omgeving, geeft Zweedijk tientallen methoden, technieken, best practices, acroniemen en praktijkinzichten voor professionele business analyse. Daardoor wordt zijn boek met recht een uiterst compleet praktijkhandboek voor analisten, product owners, business managers en agile ontwikkelaars.

Zijn goed gevulde gereedschapskist helpt de business analist om op de meest effectieve manier te communiceren en zo een brug te slaan tussen het ontwerp van een systeem en de ontwikkeling ervan. Dat is een waardevolle aanvulling op de huidige Agile manier van werken. De ultieme toolkit van Gert Zweedijk mag derhalve niet ontbreken in de bagage van iedere Product Owner die zijn vak serieus neemt. Uiterst hoogwaardig werk van Nederlandse bodem!

Jeroen Janssen

Er verandert nogal wat om ons heen. Bijvoorbeeld: ooit hadden mensen spaarbankboekjes, betaalden cash of met betaalcheques, en regelden hun bankzaken op het kantoor van de bank. Die tijd ligt niet eens zo ver achter ons. Nu bankiert bijna iedereen via internet, betaalt veel meer met pin dan cash en bezoekt zelden of nooit een kantoor van de bank. 

De gevolgen voor de bankwereld zijn enorm: kantoren moeten sluiten, arbeidsplaatsen vervallen, taken moeten worden herverdeeld, de informatievoorziening moet anders, systemen moeten worden aangepast. Het raakt alle lagen van de bedrijfsvoering bij ‘de bank’. 

Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Elk bedrijf en elke organisatie moet voortdurend in beweging zijn om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. Het is als in de evolutieleer: wie zich niet aanpast, of dat niet snel genoeg doet, legt vroeg of laat het loodje. Veranderen is niet eenvoudig: bestaande zaken moeten worden losgelaten, nieuwe werkwijzen worden geleerd, doorgevoerd en ‘ingebakken’.

Om alles in goede banen te leiden zijn analisten nodig die overzicht hebben en in staat zijn te verbinden. Dat zijn de business analisten. Business analisten zijn bruggenbouwers met een brede kennis en ervaring die samen met alle stakeholders verbeteringen tot stand brengen in de organisatie. Hun werkterrein ligt vanaf de directiekamers tot en met de werkvloer. Voor zo’n breed terrein is, naast een flinke dosis communicatieve vaardigheden, een uitgebreide ‘gereedschapskist’ nodig met methoden en technieken om het nu, de toekomst en de transitie van nu naar toekomst te verduidelijken en bespreekbaar te maken. 

Dit boek, Business Analyse van Gert Zweedijk, is zo’n gereedschapskist. Het is een compleet praktijkboek en onmisbare leidraad voor analisten, product owners, business managers en agile ontwikkelaars. Het staat vol aansprekende voorbeelden, en is rijk geïllustreerd met schema’s volgens gangbare methoden en technieken. Zo kan de analist kiezen welk ‘tool’ hij of zij in welke situatie het beste kan inzetten. Veel leesplezier! 

Wiel Pollaert

Ik werk in hetzelfde vakgebied als Gert, business en informatieanalyse. Voor mij is dit gewoon werk, wat ik met voldoening doe. Voor Gert is dit vakgebied een passie, waarin hij wil excelleren. Een CBAP certificering is hier een tastbaar bewijs van. Voor Gert is het ook een passie om dit vakgebied als docent (1ste graad bevoegdheid) uit te dragen. Deze 2 passies dreven Gert tot het schrijven van zijn boek waar hij enkele jaren hard aan gewerkt heeft. Het boek dat nu voor me ligt is een naslagwerk en studieboek tegelijk, van hoge kwaliteit, volledig en het behandelt de actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Ik durf het aan te raden, als het u niet bevalt kunt u het terugsturen naar de webwinkel 🙂

Martin Haarmans, Business Informatieanalist

Business Analyse is een breed werkgebied. Vanuit verschillende disciplines zie je professionals instromen en diverse hard en soft skills toepassen om dit vak uit te oefenen. 

In dit boek wordt op een duidelijke manier verwoord vanuit welke invalshoeken je business analyse kunt toepassen. Het is een aanrader voor iedere professional die als business analist werkt of wil werken. Maar vooral ook voor het management om de waarde van business analisten beter in te schatten. Bovendien kun je dit boek als naslagwerk gebruiken als jij je wilt verdiepen in wat Business Analyse kan betekenen voor je organisatie en klant.  

Lucien Pocorni, Informatieanalist (MFC, CBIP)