Dat we in een tijd van grote verandering leven zal niemand meer ontkennen. De corona-crisis houdt ons allemaal een spiegel voor. Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen aan de omstandigheden van het moment.  En die omstandigheden kunnen volgende week weer anders zijn!

Bedrijven die zich niet voldoende beseffen dat de wereld razendsnel verandert, zullen vroeg of laat hun deuren moeten sluiten. Research van Deloitte (Shift Index) in het pre-coronatijdperk heeft de impact van de mondiale markt op Fortune 500-bedrijven aangetoond. In het verleden stonden bedrijven soms wel 75 jaar op deze lijst. Tegenwoordig is dit voor een gemiddeld bedrijf gedaald naar vijftien jaar en dit zakt momenteel snel naar slechts vijf jaar! In Nederland zijn diverse grote bedrijven die vroeger de markt domineerden inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Denk maar aan zaken als Free Record Shop en Halfords. De oorzaak van hun ondergang had sterk te maken met het feit dat deze bedrijven een min of meer statisch businessmodel hadden en niet (succesvol genoeg) mee veranderden met hun tijd. Veranderen is van levensbelang geworden.

Veranderen is lastig!

Maar veranderen klinkt eenvoudiger dan het is. Bedrijven veranderen niet zomaar. Daarvoor moet je een CEO hebben met een briljante visie die zijn of haar medewerkers daarin kan meenemen (denk aan Steve Jobs of Elon Musk). Iedereen die niet mee wil in de verandering ligt er uit. Dit heet gepland veranderen. Het past goed bij de predictieve manier van plannen uit mijn vorige blog.

Gelukkig hoeft het niet zo rigoureus. Een aanpak veel beter past bij Nederlandse bedrijven is een organische verandering. Maar wat is dan precies een organische verandering? Afhankelijk van de context heeft het woord ‘organisch’ verschillende betekenissen (bron: Wikipedia). Toen ik het opzocht viel me op dat de bedrijfskundige betekenis van het woord niet wordt genoemd. Maar de definitie in de context van beeldende kunst komt in mijn ogen het dichtst in de buurt: daarin ontstaan organische vormen vanuit een groeiproces. Maar ook de definitie vanuit de geneeskunde vind ik bruikbaar: daarin gaat het om ‘lichamelijke verschijnselen, ziektes en symptomen’. Net als een mens kan een organisatie namelijk ziekteverschijnselen hebben. Inertie kan bijvoorbeeld een ernstig symptoom zijn! 

Wie zijn er dan verantwoordelijk in geval van een organische transitie? De directie? Beslist! Het management? Absoluut? De medewerker? Reken maar! Iedereen zal zich moeten beseffen dat veranderingen niet zomaar tot stand komen en dat iedere medewerker, of die nou op strategisch, tactisch of operationeel niveau werkt, zich zal moeten inspannen om het organische groeiproces gestalte te geven. Geen inertie dus maar actie! Bedenk niet dat een ander het probleem wel zal oplossen, maar kom zelf in actie.

Business analyse

Wat heeft dit nou met business analyse te maken? Ik kan dit het best uitleggen door een definitie te geven van business analyse:

Business Analyse is de lijm die succesvolle organisaties bij elkaar houdt. Het is een aparte discipline gericht op het identificeren van zakelijke behoeften, problemen en kansen en die zich vervolgens richt op het bepalen van de juiste oplossingen. De daaruit voortvloeiende projecten en initiatieven kunnen zich richten op de ontwikkeling van systemen, procesverbetering, organisatieverandering of een combinatie van de drie. Business analyse raakt alle niveaus van een organisatie: strategisch, tactisch en operationeel” (Bron: vertaling uit het boek ‘CBAP / CCBA Certified Business Analysis Study Guide’).

Mijn stelling luidt dus: Door de steeds sneller veranderende wereld hebben organisaties medewerkers nodig die zich dagdagelijks bezighouden met de verbetering van de organisatie waarvoor ze werken. Ze herkennen en benoemen behoeften, problemen en kansen en dragen daarvoor oplossingen aan. Vervolgens helpen ze de organisatie met de implementatie van die oplossingen die de verandering teweegbrengt. Dit kan te maken hebben met een nieuw informatiesysteem (bijvoorbeeld een app) of een andere manier van werken. Dat hangt af van de specifieke situatie.

Is iedereen dan een business analist? Nee, niet in functie misschien, maar de meeste mensen weten vanuit hun dagelijkse werk zó goed wat er speelt dat zij prima in staat zijn om verbeterpunten aan te dragen en te realiseren. Je denkt nu misschien: ja, dat doe ik al jaren maar er wordt nooit naar me geluisterd! Dit brengt mij op het laatste punt. 

Management: Luister naar je medewerkers

Ik eindig deze blog met een oproep aan directie en hoger management. Als je kiest voor de geplande verandering, kom dan met een plan en zorg dat je alleen medewerkers hebt die zich conformeren aan dit plan. Kies je voor de niet-rigoureuze veranderaanpak, betrek dan ook je medewerkers in het veranderproces. Zie ze als adviseur. Medewerkers die met een advies komen op basis van een goed onderbouwde analyse. Bijna iedereen is immers in staat essentiële analyses uit te voeren vanuit een stuk vakexpertise.

De termen ‘betrokken zijn’ en ‘betrokken worden’ liggen dicht bij elkaar: medewerkers die actief betrokken worden in een veranderproces zullen zich ontpoppen tot betrokken medewerkers!

Meer informatie over business analyse vind je in mijn boek ‘Business analyse – het praktijkhandboek voor analisten, Product Owners, business managers en agile ontwikkelaars’ (te bestellen op www.business-analyse.nu)